Soløyan

Soløyan, bygget ca. 1750.Tidligere husmannsplass under Asbjeld (Nistugu).

Stuebygningen er en to-etasjes laftet tømmerbygning med saltak.

Inngangsparti med trapp til 2. etasje. Kjøkken, stue og lagerrom i første etasje, 3 soverom i 2. etasje. Kjøkkenet har grue og vedkomfyr, og i stua er det etasjeovn. Trekt pipe i skifer, over tak. Rommene er uten panel.

Opprinnelig var det også en låvebygning der uthuset står i dag.

Den ble revet på 1940-tallet, og uthuset ble laftet opp av noe av tømmeret fra låven.

Taket var tidligere tekket med spon. Huset fikk i 40- åra et lite tilbygg.

 

Soløyan var bebodd til utpå 1950-tallet. Den siste som bodde fast på Soløyan var Arntine Sommervold (1885- 1944) og broren, gårdsarbeider Anders Sommervold ,f.1887.Han døde her i  1957.

 

Huset er et håndfast vitnesbyrd om tidligere tiders levemåte. Vann ble hentet i bekken. Vedfyring til matlaging og oppvarming, stearinlys og oljelamper til belysning.

Utedoen var i låven eller uthuset.

 

Soløyan er i dag en del av Orkdal Bygdetun.