Sivertsengården

Bygningen er fra 1840 og sto opprinnelig i Orkanger sentrum.

Den svensk-finske fargersvennen Wallstein kjøpte bygningen og etablerte fargeri. Wallstein bygde ut gården i 1857. I 1878 solgte han til O. Sivertsen fra Verdal. Fargeriet ble drevet fram til 1938 da maskinene ble gitt til Trøndelag folkemuseum på Sverresborg i Trondheim. Etter at fargerivirksomheten ble avviklet, ble deler av bygget omgjort til butikk. Fra slutten av 1970-tallet sto huset tomt inntil det ble flyttet hit i 1994.