Oppstuggu Berbu

Funn av kvartsbryner på eiendommen Berbu tidfestes til eldre jernalder (år 400-600).

Kvartsbrynene er oppbevart hos Vitenskapsmuseet i Trondheim. Berbu er nevnt i et kjøpebrev fra 1312. Et skinnbrev fra 1392, oppbevart i museet i København, forteller at gården Berbu blir delt i to. Dokumentet er trolig det eldste som er bevart fra noen gård i bygda. Det eldste arkeologiske funnet på gården er ei bryne som trolig stammer fra slaget mellom birkebeinerne og baglerne. Funnet settes i sammenheng med Sverres saga der det heter at baglerne kom inn Orkdalsfjorden i 1199. I et skjøte fra 1392 opplyses det at gården ble delt i øvre og nedre Berbu. Skjøtet er bevart som skinnbrev på Universitetet i København. Siste familien på Oppstuggu Berbu hadde gården fra ca. 1850. De siste gjenlevende av sju søsken, Ida og Oline Berbu, overdro eiendommen til Orkdal historielag i 1984. Senere ble Berbu en del av Stiftelsen Orkdal Bygdetun.