Pålstad

Pålstad var husmannsplass under gården Solås øst for tettstedet Svorkmo. Solås var en av de største gårdene i regionen da prost Andreas Lee Bull kom hit fra Tynset i 1850. Prosten hadde 3 husmenn underlagt gården, og en av husmannsplassene var Pålstad. Det fortelles at en periode bodde en familie på sju medlemmer her. Pålstad ble flyttet til Berbu i 1988.