Velkommen til Orkdal Bygdetun

Vi inviterer til en vandring i Orkdals bygdehistorie.

I nesten 2000 år har mennesker lyttet til suset fra trekronene på Berbu. De første funn etter folk her er fra eldre jernalder, år 400-600 e.kr. Her slåss trolig kong Sverres birkebeinere mot baglerne i 1199. Bosetting er skildret i et kjøpebrev fra 1312 og i et oppbevart skinnbrev fra 1392 fortelles at gården Berbu ble delt i to. Pilegrimer på vei til Nidarosdomen har hvilt sine såre bein her i nærheten. På låven har overtroiske omstreifere risset hestefigurer som skulle sikre fruktbarhet både for folk og avling. Du beveger deg inn i historien og du får et innblikk i hvordan folk levde de to siste hundreår. De 13 museumsbygninger du snart får øye på er fra 1700- og 1800-tallet. Her på Berbu bodde det folk helt til 1980-åra. Gjennom fortida skjønner vi bedre nåtida, og dette gjør oss bedre i stand til å møte framtida.