Styret

Styret for Orkdal Bygdetun består av:

Kjersti Lund Olsen (Leder)

Ivar Petter Nilssen (Nestleder)

Størker Garberg

Håkon Rye

John Tore Kvernmo (Orkdal Historielag)

Kari Frida Snøsen (Orkdal Sanitetsforening)

Torstein Bach (Orkla Industrimuseum)

Gunvor Elise Tallerås (Orkland Bygdekvinnelag)