Historisk

Kvartsbryner som er funnet på Berbu er datert til folkevandingstida – år 400-600. Om det var fast bosetting her da, vet vi ikke, men muligheten er her.

I den urolige tida i Norge rundt år 900-1100 med slag og strid mellom kristne og hedninger, var nabogården Bergem slagsted og sannsynligvis beveget birkebeinere og baglere seg over Berbu også Fastboende hadde bygd her på Berbu i 1312, for da nevnes gården i et oppbevart skjøte. Et skinnbrev datert 1. februar 1392 kunngjør for Norges konge, Erik av Pommern, at Berbu skal deles i to. Skinnbrevet oppbevares på Universitetet i København.