Prosjekter

Prosjekt Idastuggu

Styret i Orkdal Bygdetun har lenge hatt planer om å foreta utbedringer på Oppstuggu Berbu. Vi har sett behovet for bedre fremkommelighet samt en mer universell utforming. Ved å få på plass ny vei ned til selve tunet vil det bli mulighet for alle å komme seg rundt til de ulike bygningene og ikke minst være med på ulike aktiviteter. Hvert år kommer for eksempel alle 4.klassingene i Orkdal og har to flotte dager sammen med Orkdal Husflidslag og Orkland Bygdekvinnelag. På disse dagene får ungene være med å lære om livet i gamledager. Dette er et spennende og populært tiltak.

Utbedringa på Oppstuggu Berbu har vi kalt "Prosjekt Idastuggu". Vi nærmer oss slutten på dette arbeidet hvor følgende har blitt gjort: Ny vei, nytt infiltrasjonsanlegg for kloakk og nytt handicaptoalett med servant og dusj. Vi har vært så heldige å få økonomisk støtte fra Orkland Kommune, Orkla Sparebank, Orkdal Sanitetsforening, Gjensidige Orkla og Orkdal Energi, noe vi setter utrolig stor pris på.

Prosjekt Svorkåsstuggu

Stiftelsen Orkdal Bygdetun har som formål å verne om gamle kulturminner som hus, redskap og utstyr, samt alle slags kulturminner i Orkland kommune, samt ta vare på tradisjoner om hus, gjenstander og annet som den har eller får råderett over.
Et av disse husene som vi tar vare på, er Svorkåsstuggu. Det er en spesiell og vakker bygning som ligger flott til med utsikt mot Svorkmo og Løkken. Huset er flytta til sammen tre ganger, og kom under tak på Oppstuggu Berbu i 1993. Svorkåsstuggu er et gammelt trønderlån, opprinnelig fra Svorkåsen og er trolig bygget i 1733. Etter forslag fra fungerende fylkeskonservator ble det utviklet et tun bestående av blant annet Svorkåsstuggu og Kviknelåven. En landskapsarkitekt ble engasjert da tunet ble plassert nedenfor det naturlige amfiet nord på eiendommen.

Takket være økonomisk støtte er huset nå satt i stand huset slik at det igjen er åpent for publikum. Det er mye arbeid som gjenstår, men takket være gode støttespillere, ser vi nå at det er mulig å realisere prosjektet. Vi retter en stor takk til Trøndelag Fylkeskommune, Orkland Kommune, Trønderenergi, Varig Orkla Forsikring og Orkla Sparebank som har gitt oss økonomisk støtte!

Sponsorer

tfk logo

 

OrklaSparebank logo RGB liggende Svart

 

logony

 

logo m tekst

 

TE Logo Sponsor

 

orklandenergi logo

 

varig logo